Đào tạo Bằng 2 & Vừa làm vừa học

THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN NHẬP HỌC

08/06/2022
THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN NHẬP HỌC
THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN NHẬP HỌC
         Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, để tạo điều kiện cho thí sinh trúng tuyển đại học - hình thức đào tạo vừa làm vừa học, đợt tháng 6/2021 nhập học, Trường Đại học Thương mại quyết định kéo dài thời gian nhập học cho thí sinh trúng tuyển đến ngày 10/07/2021.
         Mọi chi tiết liên hệ:
Phòng Quản lý Đào tạo – Trường Đại học Thương mại
Địa chỉ: Phòng 115, 117 nhà T – Trường Đại học Thương mại, số 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 02438374114, 0984985217, 0983150476