Tuyển sinh
vừa làm vừa học

Hình thức đào tạo cho đối tượng người học vừa đi làm, vừa muốn nâng cao kiến thức, kỹ năng về một lĩnh vực thuộc ngành/chuyên ngành đào tạo. Hoạt động giảng dạy được thực hiện tại Trường Đại học Thương mại hoặc tại cơ sở liên kết đào tạo theo quy định. Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy linh hoạt trong ngày và trong tuần..

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

Liên hệ

Để được tư vấn
chương trình tuyển sinh

Điện thoại: (024) 3764 3219 Fax: (024) 37643228 Email: mail@tmu.edu.vn