Đào tạo Bằng 2 & Vừa làm vừa học

THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT TUYỂN SINH THÁNG 10/2021

05/11/2021
Thông báo nhập học và mẫu phiếu kê khai thông tin sinh viên hệ vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10/2021