Thông báo đăng ký xét tuyển đại học chính quy chương trình 2
Thông báo đăng ký xét tuyển đại học chính quy chương trình 2Đào tạo Bằng 2 & Vừa làm vừa học Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-ĐHTM ngày 22/07/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại;Trường Đại học Thương mại thông báo xét tuyển đại học chính quy chương trình thứ 2 như sau: 09/11/2022
THÔNG BÁO NHẬP HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT XÉT TUYỂN T6.2021
THÔNG BÁO NHẬP HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT XÉT TUYỂN T6.2021Đào tạo Bằng 2 & Vừa làm vừa học THÔNG BÁO NHẬP HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT XÉT TUYỂN T6.2021 08/06/2022
Những điều cần biết về hệ vừa làm vừa học Trường Đại học Thương mại
Những điều cần biết về hệ vừa làm vừa học Trường Đại học Thương mạiĐào tạo Bằng 2 & Vừa làm vừa học Những điều cần biết về hệ vừa làm vừa học Trường Đại học Thương mại 08/06/2022
Thông tin xét tuyển hệ đại học VLVH Trường Đại học Thương mại
Thông tin xét tuyển hệ đại học VLVH Trường Đại học Thương mạiĐào tạo Bằng 2 & Vừa làm vừa học Thông tin xét tuyển hệ đại học VLVH Trường Đại học Thương mại 08/06/2022