Đào tạo chính quy

Thông báo đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy năm 2022 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ giáo dục & Đào tạo

09/11/2022
Thông báo đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy năm 2022 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ giáo dục & Đào tạo
1. Mã phương thức xét tuyển và mã tổ hợp xét tuyển trên Hệ thống đăng ký xét tuyển của Trường và trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo:
XEM CHI TIẾT TẠI THÔNG BÁO 898 NGÀY 15/7/2022
2. Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/08/2022, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
3. Ngày 31/7/2022, thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển theo các phương thức xét tuyển trước (mã phương thức 200, 402, 409, 410, 500) trên Cổng thông tin điện tử của Trường: https://tmu.edu.vn/ hoặc tra cứu trạng thái hồ sơ trong tài khoản đã được cấp/e-mail thí sinh đã đăng ký trên cổng thông tin dangkyxettuyen.tmu.edu.vn.
- Đối với thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo một trong các phương thức xét tuyển trước của Trường, để được công nhận nguyện vọng trúng tuyển chính thức theo
Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022, phải đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo đúng ngành (chuyên ngành)/ chương trình đào tạo đã đủ điều kiện trúng tuyển, với phương thức xét tuyển trước - XTT, mã tổ hợp xét tuyển – TMU. Thí sinh sẽ chắc chắn trúng tuyển vào Trường ĐHTM khi đăng ký là nguyện vọng 1.
4. Từ ngày 21/8 đến 17 giờ 00 ngày 28/08/2022, thí sinh xác nhận thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

------------

Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 Trường Đại học Thương mại XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
Quyết định số 994/QĐ-ĐHTM ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
[NGÀY 15/7/2022] Quyết định điều chỉnh đề án tuyển sinh đại học năm 2022 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
Thông báo đăng ký xét tuyển trực tuyến 2022 Trường Đại học Thương mại xem tại link: https://tinyurl.com/ys25y4ct
[NGÀY 15/7/2022] Thông báo đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy năm 2022 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ giáo dục & Đào tạo XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
Cẩm nang các chương trình đào tạo đại học chính quy Trường Đại học Thương mại XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
Cẩm nang các chương trình đào tạo liên kết quốc tế Trường Đại học Thương mại XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY