Bản tin tuyển sinh

Đào tạo chính quy

Thông báo số 922 về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Thương mại, kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 (PT301)

25/04/2024

Xem chi tiết Thông báo số 922/TB-ĐHTM ngày 25/4/2024 về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Thương mại, kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 (PT301) TẠI ĐÂY