Đào tạo chính quy

Thông báo đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo hình thức trực tuyến

09/11/2022
Căn cứ Thông báo số 722/TB-ĐHTM ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học THương mại về Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022. Trường Đại học Thương mại thông báo về việc Đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin đăng ký xét tuyển của Trường như sau:
 
Chi tiết thông báo đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo hình thức trực tuyến XEM TẠI ĐÂY
Phụ lục 1 Hướng dẫn đăng ký trực tuyến (cập nhật tháng 7/2022) XEM TẠI ĐÂY
Phụ lục 2 Quy định minh chứng đăng ký xét tuyển XEM TẠI ĐÂY

Phụ lục 3 Phiếu xác nhận kết quả học tập THPT 2022 XEM TẠI ĐÂY