Tuyển sinh đại học chính quy 2023: Trường Đại học Thương mại tuyển sinh thêm 06 chuyên ngành mới
Tuyển sinh đại học chính quy 2023: Trường Đại học Thương mại tuyển sinh thêm 06 chuyên ngành mớiNgành tuyển sinh Để đáp ứng bối cảnh hiện tại khi mà nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng trở nên cấp thiết, trong mùa tuyển sinh 2023, Trường Đại học Thương mại đã mở thêm 06 chương trình đào tạo (CTĐT) mới: Phân tích kinh doanh trong môi trường số, Tiếng Trung thương mại, Quản trị khách sạn ( CT chất lượng cao), Marketing thương mại (CT chất lượng cao) và Thương mại quốc tế (CT chất lượng cao); cùng với đó tiếp tục quay lại tuyển sinh hai chương trình hệ đại trà: Quản trị khách sạn và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 31/03/2023