Đào tạo Sau Đại học

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 2 THÁNG 09 NĂM 2022

20/06/2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THÁNG 09 NĂM 2022

       Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Quyết định số 1316/QĐ-ĐHTM ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Quyết định 126/QĐ-ĐHTM ngày 24/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy định tuyển sinh sau đại học.

       Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ, đợt 2 tháng 09 năm 2022 (nghiên cứu sinh khóa 35B). Chi tiết Thông báo tuyển sinh xem tại Phụ lục 1 hoặc link đính kèm File chi tiết. Một số thông tin cụ thể:

        1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

      Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại nhằm đào tạo những nhà khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, để phát triển tri thức và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học và thực tiễn, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động chuyên môn theo ngành đào tạo.

        2. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

      Thời gian đào tạo chuẩn của trình độ tiến sĩ từ 03 năm (36 tháng) đến 04 năm (48 tháng). Nghiên cứu sinh dự tuyển từ bậc thạc sĩ có thể đăng kí thời gian đào tạo 03 năm (36 tháng). Thời gian đào tạo được xác định tại quyết định công nhận nghiên cứu sinh và kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khoá của từng nghiên cứu sinh.

      Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức chính quy. Nghiên cứu sinh phải dành đủ thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó nghiên cứu sinh cần đăng kí đủ 30 tín chỉ trong ít nhất hai năm học đầu của chương trình đào tạo.

        3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

      Công dân Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021).

       Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với thi tuyển (Quy định chi tiết tại Mục 4.2 – Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ).

        4. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

      Tổng chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ dự kiến đợt tháng 09 năm 2022 của Trường Đại học Thương mại là 60 nghiên cứu sinh . Cụ thể:

  • Chỉ tiêu thường niên của Trường phân bổ cho các ngành như sau: 
TTTên ngành (chuyên ngành)Mã sốChỉ tiêu dự kiến
1Kinh doanh thương mại 934012110
2Kế toán  934030110
3Quản lý kinh tế 931011010
4Quản trị kinh doanh934010110
5Tài chính – Ngân hàng 934020110
6Quản trị nhân lực 934040410

        5. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

      Điều kiện về văn bằng: Người dự tuyển đăng kí dự tuyển nghiên cứu sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ phù hợp với ngành đăng kí dự tuyển trình độ tiến sĩ. Danh mục các ngành, chuyên ngành thạc sĩ và đại học được coi là phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ được quy định tại Phụ lục 1- Thông báo. Các bằng tốt nghiệp thuộc ngành, chuyên ngành không có trong danh mục này nhưng có chuyên môn gần với ngành đăng kí dự tuyển được Hội đồng tuyển sinh xem xét cụ thể sau khi người dự tuyển nộp hồ sơ. 

      Điều kiện về nghiên cứu khoa học: Người dự tuyển là tác giả của 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học có trong danh mục được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình (xem tại Phụ lục 5 – Thông báo), hoặc kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế có mã số ISBN, trong thời hạn 3 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển.

     Điều kiện về ngoại ngữ: Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ quy định tại mục 4.2.1; Công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên quy định tại mục 4.1.

     Có dự thảo đề cương nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ:Dự thảo đề cương nghiên cứu cần trình bày rõ tên đề tài hoặc định hướng lĩnh vực nghiên cứu; ngành và mã số; lý do lựa chọn đề tài/hướng nghiên cứu; tổng quan công trình khoa học đã được công bố về đề tài hoặc hướng nghiên cứu; mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu dự kiến thực hiện; dự kiến đóng góp của đề tài nghiên cứu; dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh (nếu trúng tuyển); và đề xuất người hướng dẫn khoa học (nếu có).

    Danh mục hướng nghiên cứu thuộc các ngành đào tạo tiến sĩ và tiêu chuẩn người hướng dẫn nghiên cứu sinh xem tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4 của Thông báo này.

     Có ít nhất một thư giới thiệu dự tuyển nghiên cứu sinh: Nhà khoa học giới thiệu dự tuyển nghiên cứu sinh phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển.

     Được cơ quan công tác cử đi dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ: Được giới thiệu dự tuyển nghiên cứu sinh nếu người dự tuyển là công chức, viên chức; hoặc cơ sở đào tạo (nơi sinh viên vừa tốt nghiệp); hoặc được xác nhận nhân thân bởi chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người làm nghề tự do). Riêng người dự tuyển là công dân nước ngoài có thể được giới thiệu bởi cơ quan quản lý nhân sự, cơ sở đào tạo bậc đại học/thạc sĩ hoặc đại sứ quán.

     Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính: đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường (đóng học phí đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường,  hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

        6. HỒ SƠ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

     Nhà trường chỉ nhận hồ sơ tuyển sinh theo mẫu do Trường phát hành. Thí sinh nộp hồ sơ bằng 2 hình thức: nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Phòng Quản lý Sau Đại học, Trường Đại học Thương mại.

     Danh mục giấy tờ cần thiết phải nộp đề nghị xem tại Phụ lục 3 (File chi tiết). Hoặc xem chi tiết hồ sơ đăng ký dự thi/ dự tuyển, bao gồm:

     a) Đơn xin dự thi/ dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ >>> Đơn xin dự tuyển nghiên cứu sinh

     b) Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ; bảng điểm đại học, bảng điểm thạc sĩ (Thí sinh có bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được dịch thuật công chứng sang tiếng Việt và nộp kèm theo bản công chứng Văn bản Công nhận văn bằng do Cục Quản lý Chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp);

     c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, hoặc thủ trưởng cơ quan công tác (theo mẫu). Ảnh trên sơ yếu lý lịch phải đóng dấu giáp lai. >>>Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật

     d) 01 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của Bệnh viện đa khoa (thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

     đ) 07 Báo cáo dự định nghiên cứu >>> Mẫu đề cương nghiên cứu

     e) 07 Bản foto bài báo của tác giả hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học có trong danh mục được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình (xem tại Phụ lục 5 – Thông báo), hoặc kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế có mã số ISBN, trong thời hạn 3 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển;

     f) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ tiếng nước ngoài đối với thí sinh Việt Nam, chứng chỉ Tiếng Việt đối với thí sinh nước ngoài (Xem chi tiết tại Mục 4.2 của Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ và tại Phụ lục 2) >>> Bảng tham chiếu chứng chỉ tiếng nước ngoài

     g) Thư giới thiệu của nhà khoa học theo quy định tại mục 5.5 >>> Mẫu thư giới thiệu nghiên cứu sinh

     h) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

     i) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính (theo mẫu).>>> Mẫu cam kết tài chính

     k) 04 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh vào mặt sau ảnh và cho vào phong bì ghi tên và ngày sinh ở ngoài).

     l) Cam kết nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh (nếu thí sinh nộp thiếu hồ sơ)>>> Mẫu cam kết bổ sung hồ sơ dự thi

        7. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

     Phát hành hồ sơ: từ 06/06/2022 đến ngày 15/7/2022 và từ ngày 01/8/2022 đến ngày 16/9/2022;

     Thời hạn nộp hồ sơ: từ 06/06/2022 đến ngày 15/7/2022 và từ ngày 01/8/2022 đến ngày 16/9/2022;

     Thời gian trình bày và xét duyệt báo cáo dự định nghiên cứu: Dự kiến từ ngày 03/10/2022 đến ngày 05/10/2022; Thi kĩ năng giao tiếp tiếng Anh (với các thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển): Dự kiến vào ngày 02/10/2022.

     Địa điểm thi: tại Trường Đại học Thương mại. Lịch trình bày và xét tuyển báo cáo dự định nghiên cứu chính thức sẽ được gửi qua Email và công bố trên Website của Trường http://saudaihoc.tmu.edu.vn (mục Tuyển sinh).

        8. HỌC PHÍ, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

     Học phí: Dự kiến mức học phí năm học 2021-2022 khoảng 40 triệu đồng, áp dụng chung đối với tất cả đối tượng người học..

     Lệ phí xét tuyển (nộp cùng lúc nộp hồ sơ), bao gồm:

     – Xét duyệt báo cáo về dự định nghiên cứu: 950.000 đồng/1 thí sinh

     – Xét duyệt hồ sơ: 50,000 đồng/ 1 thí sinh

+ Thí sinh có thể lựa chọn một trong hai cách nộp lệ phí thi tuyển sinh:

     – Cách 1. Nộp trực tiếp cùng lúc nộp hồ sơ dự thi tại Phòng Quản lý Sau Đại học, Phòng 101 Tầng 1, Nhà T, Trường Đại học Thương mại.

     – Cách 2. Chuyển khoản đến Số tài khoản: 1021493056

Chủ tài khoản: Trường Đại học Thương mại

Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Hà Thành

Nội dung chuyển khoản: LPT35B_Họ và tên_chuyên ngành (Ví dụ: LPT35B_Nguyen Van A_QLKT).

Thí sinh hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn có thể gửi chuyển phát nhanh đảm bảo hồ sơ về địa chỉ: ThS. Cảnh Lan, Phòng 101, Nhà T, Trường Đại học Thương mại, Số 79 Hồ Tùng Mậu, Thành phố Hà Nội. Trong trường hợp thiếu một số giấy tờ trong hồ sơ, thí sinh liên lạc với Phòng Quản lý Sau đại học qua số Hotline/Zalo 0901.716.333 hoặc Inbox Messeger của Page Phòng để được hướng dẫn.

Lưu ýThí sinh phải mang theo các loại văn bằng và giấy tờ gốc để đối chiếu

  • Khi nộp Hồ sơ yêu cầu thí sinh sắp xếp giấy tờ theo thứ tự trên để thuận lợi cho việc kiểm tra.

  • Hồ sơ chỉ được nhận khi có đủ các giấy tờ trên. Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại cho thí sinh.

        9. Lịch thi Tiếng Anh VSTEP

      Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Thương mại là một trong 21 trường được tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ (NLNN) 6 bậc dành cho Việt Nam, Phòng Quản lý SĐH xin thông báo tổ chức hội đồng thi VSTEP tháng 09/2022 và cả năm 2022: Thi tiếng Anh VStep năm 2022.

       Lịch học ôn, lịch thi tiếng Anh Vstep cụ thể với thí sinh đăng ký được gửi qua Email và công bố trên Website: https://tinyurl.com/3nskuxky

        10. THÔNG TIN TRA CỨU VÀ LIÊN HỆ

        10.1. Thông tin tra cứu

     Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại>>> https://tmu.edu.vn/vi/news/Chuong-trinh-dao-tao/

     Phụ lục 1: Thông báo tuyển sinh tiến sĩ đợt 2 tháng 09 năm 2022>>> File chi tiết

     Phụ lục 2: Phụ lục kèm theo Thông báo tuyển sinh tiến sĩ >>> Phụ lục tuyển sinh tiến đợt 2 tháng 9 năm 2022

     Phụ lục 3: Hướng dẫn nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh >>>  Hướng dẫn nộp hồ sơ tiến sĩ tháng 9 năm 2022

       10.2. Thông tin liên hệ:

     Phòng Quản lý Sau Đại học, Phòng 101, 105 – Tầng 1, Nhà T, Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội.

     Website Trường Đại học Thương mại: http://tmu.edu.vn

     Website Phòng Quản lý Sau Đại học: http://saudaihoc.tmu.edu.vn

     Hotline/Zalo: 0901.716.333.

     Email: sdh@tmu.edu.vn

     Facebook: Phòng Quản lý Sau đại học – Trường Đại học Thương mại