Đào tạo chính quy

Thông báo v/v Điều chỉnh thời hạn nhập điểm thi tốt nghiệp THPT lên hệ thống xét tuyển trực tuyến của Trường

09/11/2022
Căn cứ Thông báo số 777/2022/TT-ĐHTM ngày 17/06/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo hình thức trực tuyến.
Tính đến 16 giờ 00 ngày 27/07/2022, một số thí sinh vẫn chưa nhập điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 lên hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến của Trường tại địa chỉ http://dangkyxettuyen.tmu.edu.vn do lỗi kỹ thuật trên thiết bị của thí sinh.

Trường Đại học Thương mại điều chỉnh thời hạn nhập điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 lên hệ thống đến trước 24 giờ 00 ngày 27/07/2022.

Thí sinh phải nhập điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 mới đủ điều kiện xét tuyển.

Trường hợp cần hỗ trợ thí sinh liên hệ ngay với Trường qua số điện thoại tuyển sinh: 0857.288.882, 082.352.6868.