Đào tạo

Chương trình trò chuyện trực tuyến: "Văn hóa đọc và những giấc mơ được đánh thức"
Chương trình trò chuyện trực tuyến: "Văn hóa đọc và những giấc mơ được đánh thức"Đại học Chính quy Hưởng ứng theo Quyết định số 329/QĐ-TTg, ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo từ Ban giám hiệu trường Đại học Thương mại, Thư viện Đại học Thương mại kết hợp cùng Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường, thương hiệu Sống thuộc công ty Cổ phần Sách Alpha (Alphabooks) cùng với tổ chức JCI Hanoi, Dự án VOY, Dự án Phố Sách Sinh Viên, cộng đồng Rubik Văn chương tổ chức buổi trao đổi trực tuyến - Talkshow “VĂN HÓA ĐỌC & NHỮNG GIẤC MƠ ĐƯỢC ĐÁNH THỨC”. 15/01/2022