Đào tạo

Đào tạo

Clip hướng dẫn đăng ký học phần học kì 1 năm học 2023 - 2024

06/05/2023

 

Trong quá trình đăng kí nếu các bạn gặp bất kỳ vấn đề gì vui lòng điền vào link tiếp nhận phản hồi. Nhà trường luôn đồng hành hỗ trợ các bạn trong suốt quá trình đăng ký.
 
Nhà trường sẽ phản hồi vào tài khoản của sinh viên trên Cổng đào tạo. Những trường hợp đặc biệt sẽ được thông báo qua điện thoại của sinh viên.