Tuyển sinh

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHINH QUY, NĂM 2021, THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT HỢP

07/05/2021
THÔNG BÁO
XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHINH QUY, NĂM 2021,THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT HỢP

Trường Đại học Thương mại thông báo xét tuyển đại học chính quy, năm 2021, theo phương thức xét tuyển kết hợp, cụ thể như sau:

1. Thông tin xét tuyển kết hợp
- Đối tượng xét tuyển; 
- Phương thức xét tuyển;
- Điều kiện đăng ký xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào;
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển;
- Nguyên tắc xét tuyển;…
Thông tin trên được đăng tải trong Đề án tuyển sinh trình độ đại học, năm 2021 của Trường Đại học Thương mại. 
Thí sinh truy cập link: https://tmu.edu.vn/vi/news/Dao-tao-Chinh-quy/de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2021-2057.html  để tiếp cận thông tin.

2. Thời gian nhận đăng ký xét tuyển
- Trường mở hệ thống đăng ký xét tuyển (đăng ký thử nghiệm) từ ngày 15/05/2021 đến 17h ngày 20/05/2021.
- Hệ thống đăng ký xét tuyển chính thức mở từ 22/05/2021 – đến 17h ngày 28/07/2021 (dữ liệu thí sinh đăng ký thử được xóa trước khi mở hệ thống đăng ký chính thức).

3. Đăng ký xét tuyển
- Thí sinh truy cập trang http://xettuyenkethop.tmu.edu.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn tại link: http://xettuyenkethop.tmu.edu.vn/HDSD_XetTuyenKetHop.pdf để đăng ký xét tuyển;
- Thí sinh được đăng ký bổ sung/sửa chữa thông tin đăng ký trong suốt thời gian hệ thống mở đăng ký xét tuyển. Kết thúc thời gian đăng ký, hệ thống sẽ đóng, thông tin thí sinh khai báo/đăng ký lần cuối cùng trên hệ thống là thông tin được Trường sử dụng để xét tuyển.
Lưu ý:
- Sau khi hoàn tất việc khai báo thông tin/đăng ký (lần cuối cùng), thí sinh phải in Phiếu đăng ký xét tuyển, ký xác nhận, chụp (hoặc scan) Phiếu đăng ký xét tuyển, nộp cùng hồ sơ xét tuyển theo đúng hướng dẫn.
- Nếu thông tin trên Phiếu đăng ký xét tuyển, hồ sơ minh chứng của thí sinh và thông tin thí sinh đã khai trên hệ thống có sai lệch, hồ sơ của thí sinh coi như không hợp lệ (không được xét tuyển).
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển (bản cứng), Trường sẽ thu khi thí sinh trúng tuyển đến xác nhận nhập học tại Trường

4. Công bố kết quả xét tuyển 
Trước 17h ngày 30/07/2021, Trường sẽ thông báo kết quả xét tuyển (Điểm trúng tuyển và Danh sách thí sinh trúng tuyển) trên trang https://tmu.edu.vn

5. Xác nhận học tập tại Trường và nhập học
Dự kiến từ ngày 02/08/2021 – 16h ngày 10/08/2021: Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ xác nhận học tập tại Trường và làm các thủ tục nhập học.
Xem thông báo chi tiết tại đây