Đào tạo từ xa

Thông báo về việc xét miễn học, quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh; xét miễn học phần Tin học quản lý đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học đào tạo từ xa đợt 3 năm 2024

24/05/2024

Chi tiết Thông báo XEM TẠI ĐÂY