Bản tin tuyển sinh

Tuyển sinh

Thông báo về việc điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

05/06/2023

Lý do điều chỉnh:  Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm chuẩn và điểm xét tuyển không được vượt quá 30 điểm. Theo đó:

  • Đối với phương thức 409 và 410, thí sinh có thể có điểm tối đa 44 điểm phải quy về thang 30 điểm (*30/44)
  • Với phương thức 500 thí sinh có thể có điểm tối đa 35 điểm phải quy về thang 30 điểm (*30/35)

Việc điều chỉnh quy đổi điểm tuân thủ theo Quy chế và Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với thí sinh Nhà trường vẫn đảm bảo công bằng, cùng hệ quy đổi. Quy đổi giảm thì điểm chuẩn giảm, không ảnh hưởng đến cơ hội xét tuyển của tất cả thí sinh.

 

Xem chi tiết thông báo điều chỉnh công thức tính điểm xét tuyển các phương thức xét tuyển 409, 410, 500 vào đại học chính quy năm 2023 tại đây

Xem chi tiết Quyết định điều chỉnh Đề án tuyển sinh năm học 2023 tại đây