Bản tin tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh

Thông báo số 2088 v/v kết quả sinh viên đủ điều kiện học đại học chính quy chương trình thức hai năm 2023

30/10/2023

Xem chi tiết Thông báo số 2088/TB-ĐHTM ngày 30/10/2023 v/v kết quả sinh viên đủ điều kiện học đại học chính quy chương trình thức hai năm 2023 TẠI ĐÂY