Bản tin tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh

Thông báo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024

08/07/2024

Xem chi tiết Thông báo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 TẠI ĐÂY

Xem chi tiết Quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển diện xét tuyển thẳng thí sinh thuộc huyện nghèo/dân tộc thiểu số rất ít người vào đại học chính quy năm 2024 TẠI ĐÂY