Đào tạo từ xa

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học hình thức đào tạo từ xa đợt 2 năm 2024 khu vực miền Bắc

31/05/2024

Xem chi tiết Quyết định số 930/QĐ-ĐHTM-HĐTS ngày 31/5/2024 v/v Phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển đại học đào tạo từ xa đợt 2 năm 2024 khu vực miền Bắc TẠI ĐÂY

Xem chi tiết Quyết định số 931/QĐ-ĐHTM-HĐTS ngày 31/5/2024 v/v Công nhận thí sinh trúng tuyển đại học đào tạo từ xa đợt 2 năm 2024 khu vực miền Bắc TẠI ĐÂY

Xem Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học đào tạo từ xa đợt 2 năm 2024 khu vực miền Bắc TẠI ĐÂY

Xem Thông báo số 1298/TB-ĐHTM ngày 31/5/2024 v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học đào tạo từ xa đợt 2 năm 2024 khu vực miền Bắc TẠI ĐÂY