Bản tin tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh

Thông báo điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức 200, 402a, 402b, 410

14/07/2023
Sau 17h Ngày 15/07/2023, Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại địa chỉ: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/tra-cuu-diem-thi/dai-hoc-1 hoặc https://dangkyxettuyen.tmu.edu.vn

Xem chi tiết TẠI ĐÂY