Tuyển sinh

QĐ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐHTM kỳ TS ĐHCQ 2019

20/03/2019
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT- BGDĐT